Magazín Elita

Kalhoty

Obecně platí trvalé navozování pocitu, že musíme být něčím chráněni, avšak s trendy  okázalosti a nápadnosti. Oblékáme-li si kalhoty, cítíme větší klid , pokoušíme se stabilizovat a zajišťovat si zázemí. Svlékání kalhot je tedy symbolem menších nebezpečí a nabádá nás tedy sen k opatrnosti. Ztracené kalhoty vyjadřují výsměch, zesměšnění se a díra v kalhotách je ostudou a čím větší, tím větší a více nezapomenutelná ostuda. Nejdeme-li cizí kalhoty, podaří  se nám odhalit sexuální záměry druhých. Ztratíme-li kalhoty či máme-li strach, že je ztratíme, obáváme se odhalení dosud skrytých sexuálně motivovaných přání.

Na vlně audioknih