Magazín Elita

Kalendář

Obecně upozorňuje na nové zážitky, které nemusí být vždy příjemné. Listujeme-lli v kalendáři očekáváme nějakou informaci, které s e nám dostane Kalendář na následující rok vyjadřuje novou budoucnost. Odložíme-li starý kalendář či ho vyhodíme , bude dokončena táhnoucí se a komplikovaná záležitost – obecně platí, že půjde o zlepšení po všech stránkách. Píšeme-li do kalendáře upozorňuje nás symbolika na něco důležitého, abychom to nezapomněli.