Magazín Elita

Kadeřník

Vyjadřuje určité myšlenkové pochody, které by mely vést k vnitřním změnám. Jde tedy o ztotožnění se s nějakou výzvou, jejíž složitost je v přímé úměře se složitostí účesu, který kadeřník tvoří. Kadeř samotná je spojená se sexualitou.