Magazín Elita

Jez

Často vyjadřuje potlačované city z důvodu, aby mohlo dojít k pochopení složitých citových vazeb a nikdo toto netušil. Často se tedy jedná o lásku tajnou a symbol se může objevovat i ve snech osob platonicky zamilovaných.