Magazín Elita

Jméno

Slyší-li snící volat ve snu své jméno, bývá to velice často telepatický přenos, kdy nás skutečně někdo vyzývá k pomoci – někdo má potíže. Píše-li snící své jméno, vyjadřuje to stvrzení nějaké smlouvy  či dohody vlastním podpisem, který je unáhlený. Čteme-li své jméno ve snu, někdo o nás mluví - jde o výzvu, abychom více komunikovali s lidmi. Je vhodné inzerovat či jinak prezentovat svoji práci. Vyslovuje-li  soustavně ve snu někdo naše jméno, dá se usuzovat, že ztrácíme vlastní identitu - rozštěp  osobnosti.