Magazín Elita

EVROPANÉ A JEJICH JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Evropská unie je jako společenství národních států pochopitelně mnohojazyčná, a to hned ve dvojím slova smyslu: její obyvatelé hovoří mnoha rodnými jazyky a značná část z nich umí používat více jazyků.

Mateřským jazykem valné většiny Evropanů je některý z úředních jazyků EU1. Výjimky najdeme pouze v Lotyšsku a Estonsku, kde je mateřským jazykem velké části obyvatel (26 % a 17 %) ruština, nebo třeba v Bulharsku, kde 8 % obyvatel uvádí jako mateřský jazyk turečtinu.

V každé zemi, kde byl průzkum proveden, byla zaznamenána menšina, jejíž mateřštinou je úřední jazyk EU, který je odlišný od státního jazyka, nebo neevropský jazyk (pro některé občany EU je mateřštinou jazyk jejich země původu mimo území EU. To lze pozorovat v zemích s tradičně početnou přistěhovaleckou komunitou, jako je např. Německo, Francie a Spojené království.).

56 % občanů EU se domluví kromě své mateřštiny ještě v jednom jazyce, 28 % alespoň dvěma dalšími jazyky, alespoň třemi 11 % a žádným jiným 44 %.

Nejrozšířenějším cizím jazykem zůstává v celé Evropě angličtina. 38 % občanů EU uvádí, že umí anglicky natolik dobře, že se tímto jazykem domluví. Více než polovina respondentů (51 %) hovoří anglicky buď jako svou mateřštinou nebo cizím jazykem. 14 % Evropanů uvádí, že kromě své mateřštiny umí také francouzsky nebo německy.

Co se týče motivace, zůstávají nesilnějším důvodem, proč se učit cizí jazyk, praktické výhody ze znalosti cizího jazyka vyplývající: příležitost využít jej v práci (32 % dotázaných) nebo cíl pracovat v zahraničí (27 %). Rozšířené je i použití znalosti cizího jazyka během zahraniční dovolené (35 %) nebo pro osobní uspokojení (27 %).

Valná většina Evropanů považuje znalost cizího jazyka za výhodnou. 83 % občanů EU se domnívá, že znalost cizích jazyků jim je nebo může být osobně užitečná, více než polovina (53 %) považuje znalosti jazyků za velmi užitečné.

Evropané se učí jazyky zejména na základní a střední škole. Velká většina, 65 % respondentů, uvádí hodiny jazyka ve škole jako způsob, jak se učili cizí jazyky. Na otázku, kde si zlepšili své jazykové znalosti, odpovídá 59 % respondentů, že na střední škole a 24 % na základní škole.

Jazykové znalosti jsou rozděleny nerovnoměrně, a to jak v rámci geografického území Evropy, tak v rámci sociodemografických skupin. Poměrně dobré jazykové znalosti lze pozorovat v relativně malých členských státech, které mají několik státních jazyků, méně používané rodné jazyky nebo „jazykovou výměnu“ s okolními zeměmi. Naopak lidé, kteří žijí v jihoevropských zemích nebo v zemích, kde je jeden z hlavních evropských jazyků státním jazykem, mají malé jazykové znalosti.

Podrobnější výsledky najdete ve shrnutí „EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY“ (Speciální EUROBAROMETR 243).

Zdroj: ČSÚ


Další články z rubriky

Dermacol slaví úžasných 55 let a bude nadělovat krásu, péči i diamanty

Dermacol slaví úžasných 55 let a bude nadělovat krásu, péči i diamanty

Nový klip od Chiky Toro „I´M OUT“ - Nová kapitola

Nový klip od Chiky Toro „I´M OUT“ - Nová kapitola

Muž roku David Kremeň v sobě policistu nezapře! Z řidičů ho občas mrazí

Muž roku David Kremeň v sobě policistu nezapře! Z řidičů ho občas mrazí

TŘI KRÁLOVÉ ŽEHNAJÍ DOMŮM: „CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

TŘI KRÁLOVÉ ŽEHNAJÍ DOMŮM: „CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

Ornella Koktová přivede za několik týdnů na svět holčičku

Ornella Koktová přivede za několik týdnů na svět holčičku

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM