Magazín Elita

Jezero

Můžeme očekávat nové zážitky, které  nutně budou následovat nová rozhodnutí. Všichni, kdo se objevují u jezera se dají charakterizovat jako „tichá voda břehy mele“. Koupe-li se snící v jezeře, jen málo o sobě mluví, také - široké okolí má o nás mylné mínění, podezřívají nás z čehokoli., totéž platí, pokud s e v jezeře  koupeme či se po jezeře plavíme. Čím je plavba spokojenější, tím větší štěstí můžeme očekávat. Bouřlivé jezero jsou naše slzy a trápení. Válečná loď v bitvě  na jezeře, také korzárská nás vede k dobrým výsledkům, které nás uspokojí.