Magazín Elita

Jelito

Symbol zdraví. Jí-li jelito někdo jiný a snící má hlad, je jistě unavený, nazlobený, nekomunikativní s tendencemi se uzavírat do sebe – je nutné se nějak rozptýlit.