Magazín Elita

Jed (také chemikálie)

Jsme ve velké psychické nepohodě a jsme schopni si ublížit a v afektu i jiné osobě. Podáme-li ho někomu či sobě, přemáhá nás stres, cítíme se v sevření, jsme v tísni a hrozí nám nebezpečí. Jedovaté rostliny – máme v patách nebezpečí.