Magazín Elita

Chvála

Bývá pouze kompenzačního charakteru: ve snu zažijeme to, čeho s e nám nedostává, ale cítíme-li při chvále znepokojení, musíme počítat s pomluvami.