Magazín Elita

Abeceda


Písmena, slova, věty mění dnes a denně náš život, pokud se abeceda odráží v našich snech, je nutné ji věnovat pozornost. Psát abecedu vlastní rukou vyjadřuje náš potenciál. Krasopis vyjadřuje hladkou cestu za štěstím. Škrabopis může znamenat zmařené šance.

Pokud ji zapíšeme celou, tedy od A do Ž, bude se nám v nastávajícím čase velice dobře dařit, ale může to být také pěkně dlouhá cesta, avšak o to úspěšnější. Nedopíšeme-li ji, nejsme trpěliví a úspěch (odměna) bude přiměřený tomu, co pro věc uděláme. Dá se usuzovat, že míra úspěchu či zisku odpovídá počtu napsaných písmen. Píšeme-li abecedu vlastní krví, je nezbytné se soustředit na své zdraví či více odpočívat!

Číst napsanou celou abecedu, naznačuje, že se nám dostane dobrých rad či se k nám dostanou jiné důležité informace, pokud o ně projevíme zájem.