Magazín Elita

Husa

Naivní náhled na sexuální život, totéž platí, pokud husu vidíme, jak ji jiní jí. Jí-li ji sám snící, dá se předpokládat štěstí v době   blízké. Husa  je především majetkový symbol, avšak letící je znakem ztráty. Péci husu může ten, kdo úspěšně podniká. Slyšíme-li husu, budeme čelit nepravdivým obviněním a také klepům. Ten, kdo hlídá husy, je neustále nucen se podvolovat v zaměstnání. . Pokud husy krmíme, podporujeme někoho v pošetilosti. Škubat husu vyjadřuje naše schopnosti pomáhat druhým.  Zabije-li snící ve snu husu, osvobodíme se od  nadvlády a omezenosti druhých.