Magazín Elita

Hůl

Zdá-li se ženám, jde o sexuální symbol. Kdy  vyjadřuje falický tvar mužského pohlavního údu. Opíráme-li se o ni, zklame nás někdo, komu věříme . Bije-li nás někdo holí, čeká nás spravedlivá odměna. Opřená hůl, ležící či sama s e pohybující, varuje před důvěřivostí a nespolehlivostí druhých. Zlomená hůl je výzvou na souboj.