Magazín Elita

Hřbitov

Kladný symbol, který nás upozorňuje na to, že je nutné se rychle rozhodnout a nekomplikovat  si život nejistotou.  Jsme-li na hřbitově, kde se procházíme, značí  brzké úmrtí v rodině - obdobný význam má to, když nosíme květiny na hřbitov, ale nepoložíme je na žádný hrob.  Méně častěji vyjadřuje nečekaný návrat někoho z cest. Jsme-li zavřeni na hřbitově, uzdraví s e někdo, kdo je vážně nemocen. Vojenský hřbitov oznamuje, že se bude   špatně žít v zemi, která nám je domovem, nejčastěji jde o špatnou politickou situaci, někdy však vyjadřuje válečný stav či nebezpečí války spojené s mobilizací.