Magazín Elita

Hrách

Vždy jde o varovný signál. Jíme-li ho, nejsme v dobré  zdravotní kondici, ale také se nám nedaří  dobře v obchodech.  Upravený či vařený hrách je předzvěstí hádek v rodině. Sázet mírně vzrostlý, vyjadřuje nadějnou novou cestu. Díváme-li s e jak roste, sledujeme naše podnikání – tak, jak roste a jak je zdravá rostlinka, tak je zdravé podnikání a  úroda vyjadřuje zisk v souvislosti  s podnikáním.