Magazín Elita

Houpačka

„Jednou dole, jednou nahoře“. Označuje průměrný život. Jsme-li sami na houpačce, která je uvázána na provazech, potácíme s e mezi dvěma citovými náklonnostmi a nemůžeme se rozhodnout s kým budeme. Také označuje nerozhodnost.