Magazín Elita

Houba

Jedlé houby jsou sexuální symbol a také vyjadřují vztah jako vhodný a užitečný.  Nejedlé houby prozrazují pouhé přežívání. Jedovaté jsou znakem sexuality, která je nevhodná pro úskočnost protistrany a s sebou  nesoucí nebezpečí. Jíme-li je ve snu , je to znak významného varování, které bychom nikdy neměli podcenit - blíží s e tragédie, jíž se budeme přímo účastnit, možná jen jako svědci.  Velké množství hub velice často ukazuje na myotické  infekce. Ten, kdo chodí po lese a hledá houby, potřebuje nutně odpočinek a klid.