Magazín Elita

Hotel

Široká  škála myšlenek, které nás zahlcují.  Nejednotnost  či ledabylost. Snící utíká sám před sebou. Pozorujeme-li nějaký hotel, tajíme svoji lásku nebo orientaci.