Magazín Elita

VOJNA NENÍ KOJNÁ I.

Pryč jsou ty časy, kdy mladí muži sloužili v Československé lidové armádě, která byla  členem Varšavské smlouvy, součástí  obranného seskupení socialistických zemí proti agresivnímu imperialistickému paktu NATO. Zavzpomínejte se mnou na dobu, kdy se z chlapců  stávali chlapi. Zavzpomínejte na dobu plnou paradoxů a omylů, kdy vítězila demagogie. Dnes spíše vyvolá úsměvy u těch, kteří žili průměrným, šedým životem,  také nepochopení mladší generací, ale i trpké vzpomínky těch, kteří byli neprávem perzekuováni.

Z Příručky pro  brance

Příručka pro  brance, III. přepracované vydání, Praha, 1961. Vydalo naše vojsko.

V úvodní  kapitola má podtitul: Budoucnost patří komunismu. Citlivě popisují autoři, jak chlapci opustí rodiče, volanty traktorů či své soustruhy a zamění je za řídící páky tanku a chladný kov samopalu. Chlapci se měli zařadit do táboru míru, demokracie a socialismu, který vedl Sovětský svaz, získávající si politické sympatie mírumilovných lidí na celém světě. Nutně uvádím ve zkratce publikovaný přínos XXI. Sjezdu KSSS (r.1959): Velká událost dění, která je mezníkem, který ovlivní další vývoj ve světě. V současné  době neexistují na světě síly, které by byly s to porazit socialismus. Socialismus zvítězil nejen úplně, ale také definitivně…. A  dále je opěvován Sovětský svaz, kde zítra , znamenalo již včera. Na závěr první kapitoly se autoři zaměřili na kolonizátory: Neustále sílí a vzrůstá národně osvobozenecké hnutí v koloniálních zemích. Celý svět podporuje návrhy SSSR na úplnou likvidaci kolonialismu. Hroutí se panství kolonisátorů v Africe a bývalé kolonie se jedna po druhé stávají svobodnými státy.

 

USA- vedoucí imperialistická velmoc

USA je popsáno jako vedoucí kapitalistická velmoc, která žije dobrodružným agresivním kursem, kterým udržuje socialistický svět v napětí a snaží se  zničit novou ideu a ohrožují celý svět světovou válkou. Porušilo všechny dohody velmocemi, se kterými bojovalo proti Hitlerovskému Německu.

 

Západní německo – hrozba míru

Německá spolková republika   je proklamovaným ohrožením míru. Příručka uvádí, že v roce 1960 měl západoněmecký bundeswehr 260 000 mužů ve zbrani, kterým velelo více než 130 generálů a admirálů, z nichž 71 sloužilo v Hitlerově generálním štábu.  A je uvedeno, že jich  jsou dále povolávány desetitisíce. Většina branců věřila, že je  snadné podněcovat  v takové armádě nepřátelství vůči Československu.

Samostatnou kapitolou je však boj o území Sudet, do kterého se v našich  odlehčených kapitolách pouštět nebudeme.

 

Příště: NATO v očích socialismu, Bděle stojíme na stráži míru, Branný zákon


Další články z rubriky

TESSUTO: Rodinné krejčovství vytvářející příběhy po generace!

TESSUTO: Rodinné krejčovství vytvářející příběhy po generace!

Jákl stále pracuje na Žižkovi, ale produkuje i filmy s Bobem Dylanem, Georgem Clooneym a příběh o americké vražedkyni

Jákl stále pracuje na Žižkovi, ale produkuje i filmy s Bobem Dylanem, Georgem Clooneym a příběh o americké vražedkyni

Zdeněk Godla dostal životní roli! Zahraje si ve filmu Tomáše Magnuska BASTARDI 4

Zdeněk Godla dostal životní roli! Zahraje si ve filmu Tomáše Magnuska BASTARDI 4

 

Jaroslav Svěcený vydává své narozeninové dvojalbum WAY OF LIFE

Jaroslav Svěcený vydává své narozeninové dvojalbum WAY OF LIFE

Přání Ježíškovi, se už točí, bohužel bez Jiřího Bartošky

Přání Ježíškovi, se už točí, bohužel bez Jiřího Bartošky

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM