Magazín Elita

POKUD TĚLU CHYBÍ TO ČI ONO

Co se děje s tělem, pokud mu něco chybí ve většině případech víme, ale velice často na to zapomínáme či toho nedbáme. Vědomím způsobem sami sebe poškozujeme a veškeré obhajoby zase  poškozují jen nás samotné. Pojměte tedy následující text, nejen jako  opakování, ale především jako návod, jak své tělo dovést ke kvalitnějšímu zdraví, které se nám odmění tím, že bude lépe fungovat a budeme se na něj moci více spolehnout.

Nedostatek vody v těle

Může být způsoben nedostatečného přísunu vody (exogenně), nebo z vnitřních příčin, ovšem oba způsoby vedou k dehydrataci. Kůže dehydrovaného jedince je suchá a napětí je snížené (turgor), obličejové rysy jsou nápadnější a ostřejší, dochází také ke snížení slinění. Vylučování moči klesá, čímž se hromadí odpadové dusíkaté látky v krvi, ta se zahušťuje a dochází k selhání oběhu.

Nedostatek železa v těle

Bývá způsoben jeho nedostatečným přijímáním v potravě, nebo poruchou jeho vstřebávání v těle, ale nedostatek železa bývá především spojený s jakýmkoli větším krvácením, a to z důvodu úrazu, nemoci a u žen při patologickém či periodickém krvácení. Tito jedinci bývají nápadně bledí, unavení, malátní apod. Tedy je-li železa málo, dojde k poruše synthesy hemoglobinu, což vede k chudokrevnosti (hypochromní mikrocytární enémii).

Nedostatek draslíku v těle

Nedostatek není vidět na počátku pouhým okem, ale speciálními zkouškami, jako je třeba všem jistě známé EKG, protože vede k poruše srdeční činnosti. Dlouhodobí nedostatek vede k odúmrtí jednotlivých buněk myokardu, mohou být zasaženy i ledviny. V pokročilejším stadiu se objevuje výraznější únava, slabost, dokonce může extrémně dojít až k paralyse. Ke ztrátě draslíku dochází po průjmech, ale i po injekcích hormonálního typu (desoxykortikosteronu).

Nedostatek selenu v těle

Nedostatek u člověka je ještě ve fázi výzkumu, ale prozatím je jisté že selen blokuje toxické účinky sloučenin kadmia a rtuti, ale s velkou pravděpodobností v plné součinnosti s nedostatkem vitamínu E. je velice pravděpodobné, že tato nedostatečnost by mohla vést i k vymření rodu, protože bývají velice často postižené spermie v úrovni krčku. Postižení se může degenerativně také projevit v játrech a v myokardu.

Nedostatek zinku v těle

Nedostatek tohoto prvku pravděpodobně souvisí s poruchou růstu, čichu a chutí k jídlu. Absolutní nedostatek u pokusných zvířat vedl mimo uvedené poruchy u člověka také ke skleróze oční rohovky, vysychání kůže, vypadávání chlupů a vlasů, v mnoha případech byla vážně poškozená polykací trubice. Takto zkoušené pokusné zvíře vždy došlo ke smrti.

Nedostatek sodíku a chloru v těle

Uvedeny jsou oba prvky najednou, protože nedostatek (úbytek) bývá obvykle podmíněn nedostatkem chloridu sodného nejčastěji mechanizmem dehydratace. Takže již víme, že touto ztrátou je především postižený oběh, který je zahuštěný a hroutí se. Je-li v nedostatečné míře přítomen isolovaný chlorid, mohou se objevovat křeče a zvýšená dráždivost nervosvalového systému v zažívacím trachtu především.

Nedostatek vápníku v těle

Může se vyskytnout v důsledku chybného vstřebávání vápníku v těle nebo také v druhotně důsledku nedostatku vitamínu D. K změnám dochází především v kostech (osteomalacie, rhachitis). Obraz nedostatku vápníku může být trvalý nebo dočasný. Velice často se příznaky odvápnění kostry mohou projevit u nemocných postižených nedostatečnou produkcí štítné žlázy, u žen v přechodu a u žen těhotenství. Křivice je známá z minulého století, která je konkrétním příkladem souvislosti nedostatku vitamínu D.

Nedostatek hořčíku

U člověka zaznamenaný deficit je sice vzácností, ale připisují se tomuto stavu poruchy vědomí, únava, malátnost a mentální poruchy. K tkáňovým změnám nedochází.

Nedostatek fosforu v těle

Ke ztrátám v podobě příjmu potravy téměř nedochází, nedostatek bývá způsoben spíše poruchou funkce ledvin (tubulární resorpce, vrozená defekt i získaný např. zánětem ledvin). Obraz nedostatku se projevuje především na kostře, kdy dochází mimo jiné také k odvápnění.

Nedostatek jodu v těle

Podmiňuje vznik strumy a kretenismu, nejčastěji v důsledku nedostatku jódu v potravě a v půdě (horské oblasti, vnitrozemí). Funkce štítné žlázy může být v pořádku, ale je-li nějak postižená, je sled patologických vývojů velice pravděpodobný.

Nedostatek mědi v těle

U dětí může vést nedostatek mědi k jednomu z typů chudokrevnosti (hypochromní anémie). Nedostatek mědi může však být i genetickou poruchou , kam například patří Wilsonova choroba, která postihuje játra a centrální nervovou soustavu. V tomto případě je v krvi zvýšená hladina bílkoviny, která obsahuje měď. Je-li hladina mědi v krvi snížená, nejč. chybným vstřebáváním ve střevě, jedná se o Menkeho chorobu.

Nedostatek některých proteinů a aminokyselin v těle

Jejich nedostatek vede k negativní dusíkaté bilanci, k nechutenství, k únavě, malátnosti a podrážděnosti. Tělo je schopné si některé látky synthetisovat, pokud chybí v příjmu potravy. Rostlinné proteiny nejsou plnohodnotné na rozdíl  od živočišných.

Tryptofan – způsobuje vypadávání vlasů a chlupů, vyrážku, zánět spojivek a také nervové poruchy.

Lysin – pocit na zvracení, závratě, nesnášenlivost kovových zvuků.

V tropických a subtropických chudých oblastech se vyskytují děti malého vzrůstu s velkými bříšky, je to projev syndromu, který je vyvolán nedostatkem několika bílkovin – Kwashiorkor.

Nedostatek cukrů v těle

Mohou být dočasně bez velkých problémů vyřazeny ze stravování, ale vzhledem k tomu, že jsou zdrojem energie, nedají se vyloučit trvale. Dlouhodobá absence cukrů v potravě vede ke ketose (vylučování močí).

Nedostatek lipidů v těle

Není obvyklé, že by nedostatek vedl k těžkému patologickému stavu, protože lipidy si umí tělo syntetizovat, ale omezená je vlastní produkce linolenové mastné kyseliny. Projevy u dospělých jedinců jsou jen málo četné, ale u malých dětí může vést k predispozici vzniku aterosklerosy. V této souvislosti se však mohou projevit avitominosi vitamínů rozpustných v tucích : A, D, E, K

Nedostatek vitamínů v těle

Vitamín A (axeroftol – primární alkohol) V UV světle vydává bělavě zelenou fluorescenci.

Do těla je vpravován nejčastěji jako ester z živočišných zdrojů, z rostlinných zdrojů se do těla dostává v podobě provitamínu karotenu. Jeho úkolem je uchovávat funkčnost epitelů, ale je také důležitý pro růst kostí. Dlouhé kosti bývají kratší a silnější. U malých dětí může dojít k poruchám růstu lebečních kostí a také obratlů, čímž dochází ke stlačování nervů a míchy. Nedostatek vit. A znehodnocuje sliznice (strukturálně) a podle místa postižení je jedinec více vnímavý vůči respiračním, močovém, genitálním a zažívacím infekcím, taktéž se snadněji vytvářejí vředy na sliznicích.

Nedostatek vitamínu A vede u dětí ke zpomalení růstu a nedostatečně se vyvíjejí (atrofují) svaly a lymfatická tkáň. U dospívajících a mladých lidí se nedostatek projevuje různě těžkým zánětem spojivek, v bulbu vznikají skvrny ( Bitotovy skvrny), po zhojení vždy vzniká zákal. Dalším příznakem nedostatku vitamínu je nekvalitní kůže, která je drsná, je suchá, šupinatá, tvoří se i hnisavé vřídky. Mohou více vypadávat vlasy, protože u kořínků se tvoří rohové čepy, které se olupují. Další komplikací mohou být ucpané potní žlázy, které mohou takto odumírat.

Nadbytek vitamínu A vede v mnohých případech k aneroxii, může se také zvýšit nitrolební tlak projevující se především bolestmi hlavy. Projevuje se velká bolestivost velkých kostí, které nadbytkem vitamínu zduří.

Nedostatek vitamínu D v těle

Vzniká působením ultrafialového světla na provitaminy (vit. D jsou příbuzné sterolům). Reguluje (s parathormonem a kalcitoninem) metabolismus vápníku. Zvyšuje obsah citrátu v srdci, ledvinách , kostech a krvi. K deficitu dochází , pokud není dostatek UV světla. Je-li ho nedostatek, špatně se vstřebává vápník a fosfor. V minulém století byl velice častý výskyt křivice (nedostatečně se zavápňují kosti) u dětí a u dospělých řídnutí kostí, kdy se snižuje pevnost kostí.

Vitamín E v těle (tokoferol, derivát oxychromanu).

Jeho nedostatek v přímém účinku na člověka není dostatečně podložen, ale může sehrát související roli s nemožností otěhotnět a u mužů oplodnit vajíčko. U žen může vést ke sterilitě, kdy sice se vajíčka tvoří, ale nemají šanci se uhnízdit – embryo odumírá a u mužů mohou být méně aktivní, nebo zdravé spermie. Prokázaný vliv je u syndromu hnědého střeva (malabsorční syndrom).

Vitamín K v těle (fylochinon, antihemorrhagický vitamín)

Máme-li nízký příjem vitamínu K potravou, tělo si ho dokáže syntetisovat díky střevní bakteriální flóře, která však není dostatečná (žádná) u novorozence, nebo vážně narušená podáním antibiotik u malých dětí, toto je nutné si uvědomovat, pokud se projeví krvácivé stavy a to nejen u dětí, ale i u dospělých.

Vitamín B (aneurin, tiamin, termolabilní část komplexu vit. B)

Nedostatek vit. B1 : beri-beri se projevuje u jedinců , kteří mají jednostrannou výživu loupané rýže. Projevuje se hubnutím, svalovou atrofií, ale také poruchami srdce (dilatace pravého srdce), kdy může dojít i k úmrtí v důsledku srdeční nedostatečnosti.

Nemoci související s duševním vývojem a psychickým stavem jsou evidovány u chronické formy. U tohoto typu bývají velice často postižené nervové dráhy dolních končetin, ale i jiné mozkové nervy. U alkoholiků se vyskytuje tkz. Wernickeova nemoc, která se rozvíjí v důsledku patologických změn v játrech.

Komplex vit. B2 (riboflavin, niacin, kyselina pantotenová a listová)

Riboflamin  - jeho nedostatek bývá patrný na první pohled, kdy postižený, má tkz. koutek, ale změny bývají i na epitelu v dutině ústní, např. krusty, obdobné změny se projevují také na ušních boltcích. Vážné změny bývají na oční rohovce.

Niacin – musíme zařadit mezi preparáty, které dodávají tělu energii a jsou důležité i pro její tvorbu. Při nedostatku se projevují nejrůznější metabolické poruchy. Je nejdůležitějším faktorem při vzniku pelagry, která se projevuje vyrážkou, zažívacími obtížemi a nervovými poruchami. Stav a průběh nemoci zhoršuje alkohol, jednostranná výživa a přímé sluneční záření.

Kyselina pantotenová, bývá označována jako koenzym A. Při pokusech na dobrovolnících byla zaznamenána nevolnost, nespavost, bolesti hlavy. Nedostatek bývá zaznamenán u pelagry a beri-beri.

Vitamin B6 – (adermin, pyridoxin, je derivátem pyridinu). Význam pyridoxinu v lidském těla není zatím dostatečně jasný.

Kyselina listová – je růstovým faktorem mikroorganismůdeficit bývá zaznamenán u starých lidí, alkoholiků a u žen , jak se říká trvale těhotných.

Vitamin B12 – (cyanokobalamin), patří mezi vitamíny s nejkomplikovanější strukturou. Účastní se metabolických procesů, ale jeho úkol není dostatečně zmapován, ale je jisté, že ho potřebují všechny buňky. Je-li ho nedostatek je jeden z prvních měřitelných a patrných testů kontrola erytrocytů v oběhu, kterých je méně a jsou velké (makrocytární anemie). Objevit se mohou také poruchy periferních nervů.

Vitamin C (kyselina askorbová), je důležitý pro syntesu kolagenu a základní pojivové tkáně. Poruchy se mohou projevit při růstu kostí a tvorbě granulační tkáně a v kůži se objevuje drobné krvácení ( petechie) až masivního rázu. Krevní výrony se snadno infikují a zaněcují. Dalším patrným a i bolestivým příznakem je zduření dásní, uvolňování zubů a krvácení. U dětí jsou častější zlomeniny a poranění, kdy mechanismus poškození neodpovídá rozsahu skutečného poškození, je neadekvátně rozsáhlejší. Hojení provázejí často komplikace. Kostní dřeň je bledá.

Vitamin H v těle (biotin, koenzym R)

Deficit může způsobovat jemné olupování suché kůže, objevují se bolesti ve svalech, zvýšená únava, malátnost, ale objevují se i vážné duševní deprese.

Cholin je obsažen v každé buňce a tělo si ho umí samo vyrobit. Napomáhá přeměně neutrálních tuků, aby se lépe transportovaly


Další články z rubriky

Platon Life byl po několik dnů součástí Family Office Ritossa

Platon Life byl po několik dnů součástí Family Office Ritossa

Nový film Petra Kolečka má plakát, při jeho focení se zpívalo!

Nový film Petra Kolečka má plakát, při jeho focení se zpívalo!

Život je někdy hodně těžké žít…

Život je někdy hodně těžké žít…

V čem vězí tajemství skvělé kondice Jana Přeučila a Evy Hruškové?

V čem vězí tajemství skvělé kondice Jana Přeučila a Evy Hruškové?

Parťák herečky Báry Mottlové si osvojil kus její osobnosti

Parťák herečky Báry Mottlové si osvojil kus její osobnosti

BIO&ORGANIC