Magazín Elita

Hnízdo

Primárně vyjadřuje plány a podle okázalosti se dá usuzovat, zda půjde o skromné či neskromné plány. Je také znakem pro touhu po změnách, snaha budovat něco nového. Jsou-li v hnízdě vajíčka nebo ptáčata, dá se předpokládat, že  snící v budoucnu založí novou rodinu (šťastná domácnost) nebo se zlepší rodinné poměry. Oznámení přírůstku do rodiny. Prázdné hnízdo vyjadřuje citovou nepohodu a toužebně očekávaný se nenaplní a obrazně vyjadřuje „vylétnutí z hnízda“. Je-li hnízdo poškozené (zdevastované), může to vyjadřovat trampoty s láskou (trpět může i někdo blízký), odchod partnera, bohužel i na věčnost. Pokud sám snící zničí hnízdo, ztratí to, čemu říká domov. Je nutné se zamyslet nad tím, zda nejdeme cestou, která nás v důsledku  připraví o svobodu (potíže se zákonem). Druh ptactva může pomoci blíže specifikovat.

  • Krásní zpívající ptáci: pomluvy, falešné rady (když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají)
  • Papoušci: pochlebovači a ti, co jen slibují.
  • Dravci: vyjadřují hrozící nebezpečí, můžeme se potýkat s agresivitou lidí v okolí a s podvodníky, kteří vás bez skrupulí zatáhnou do svých podvodných aktivit. Uniknete-li nebezpečí, nebude to bez ztráty květinky. Dravec vždy varuje!