Magazín Elita

Chátra

Pomáháme-li ji, jsme snadno ovlivnitelní a můžeme být i psychicky nevyrovnaní či pociťovat stavy úzkostí.