Magazín Elita

Duch

Průhledný - silueta lidského těla s sebou nese situaci, kde bude cenná každá dobrá rada. Bílý je štístkem, ale temná postava přináší smutné a tragické zprávy, někdy je předzvěstí zrady.