Magazín Elita

Číňan (pro Evropana)

Znamená stěhování či dlouhodobý pobyt na jiném místě. Také vyjadřuje cestování.