Magazín Elita

Cypřiš

Rostlinka smutku v jakékoli souvislosti.