Magazín Elita

Cukr

Vždy je signálem, že jsou s námi navazovány zištné vztahy. Někdo nám vychytrale vnucuje svůj názor.