Magazín Elita

Geomantie

Geomantie je jedna z nejstarších praktik okultní psychologie, se kterou jsem se setkala. Domnívám se, že jde o velice přesnou vědu s jedinou chybou ve výkladech, což je problematicky určitelný čas plnění některých obsahů. Často bývá zařazována mezi divinační techniky, ale setkat se můžeme i s názorem, že jde o techniku mantickou, k čemuž se přikláním i já. Každý názor má svá opodstatnění, která pravděpodobně tkví ve formě základního provedení. Název pochází z řeckých slov go = země a manteia = věštění, po složení těchto dvou slov si můžeme říci, že budeme věštit podle země. Slovo věštění v tomto případě nemám vůbec ráda a myslím si, že není ani správné, protože geomantie je soubor předpokladů chování jedince na základě jeho vlastních „biorytmů a energetického náboje“, který je měřitelný. Řeknete si,  předpoklady, to je vcelku alibistické a pokud se život neodvíjí, jak geomantik nastínil, přestáváte věřit studii a dokonce zapomínáte na komplex varování a žijete si dále ve svém světě s myšlenkou, že geomantik je lhář a podvodník. V tomto  případě jsem nucena  oponovat ve smyslu, že nikdo z nás není tak přesný, jak si o sobě myslí a navíc odmítá připustit negativní prožitky, které nezapadají do jeho  ideální představy, které věří do  poslední chvíle, než-li dokáže opravdu a nahlas připustit. Moje zkušenost je dokonce taková, že klienti velice dobře chápou své dobré a nekonfliktní vkastnosti a vše, co prozrazuje nelichotivé vlastnosti již většina z nich  chápe hůře, protože tuto pravdu o sobě sama odmítají přijmout s plnou odpovědností a dokud si ji nepřipustí, nemohou mnohé změnit. 
 

Kde se vzala geomantie?

Neexistují žádné průkazné materiály a ani jiné důkazy, ale historické zdroje, které můžeme považovat za věrohodné nás zavádějí do 4. tisíciletí před naším letopočtem, ale žádném případě nemůžeme říci, kdy přesně tato prastará technika vznikla. Na přelomu 14. a 15. století se objevují první stopy v autorských literárních dílech jako např. v Božské komedii (Dante):

Zpěv Purgatoira

„ V hodině úsvitu geomantici vidí na východě vycházet jejich Vyšší Štěstí cestou, která mohla být před tím nejasná.“

Předlohou se jeví chaldejská astrologie, která však dostatečně nepokrývala chování lidí a dá se tedy říci, že geomantie je rozšířená astrologie bez hvězd. Vesmír si tvoří každý jedinec sám v daný moment prvotního záznamu, jenž vytváří vždy sám, tedy jeho „biopotenciál“.  Tato metoda je na první pohled velice snadná, ale v nepovolaných rukách  je velice nebezpečná. Bez praktických zkušeností by se neměla provádět!

Jak se tvoří geomantická mapa

Geomantie se zabývá jednotlivými náhodně vytvořenými strukturami (body) pomocí různých aktivit, které vždy provádí ten, kdo se táže a nikdy nikdo jiný. Často geomantický popis budí dojem jednoduchosti a průhlednosti, ale to je jen zdánlivé. Uvědomme si, že si v úvodu sestavíme 15 Domů, že geomantie má 16 základních znaků pro každý Dům a hned zjišťujeme, že jsme došli k 240 možným odpovědím a to je jen začátek, protože variace pokračují. Nebudeme si hrát na matematiky, ale finální počet kombinací se pohybuje okolo tří tisíců možností. Zdá se Vám tedy, že je to jednoduchá věda s výsledky jsou málo pravděpodobné? Přesto si mohou být některé studie podobné. Vytvořené obrazce se nazývají orákula (jedn. číslo – orákulum). 

Základní Metody

Vykladač vybere nejvhodnější metodu, nejlépe dle svého pocitu, ale výběr může být i náhodný. Já doporučuji, pro svoji jednoduchost a dostupnost, použít vrhací kostku s čísly od jedničky po šestku nebo podle G.Agrippa z Nettesheimu využijeme tečkování na papír.

I.             Tečkování

Papír rozdělíme na čtyři pole a do každého pole děláme v řádcích tečky. Řádky jsou čtyři. Málo rozšířený způsob, ale nejvhodnější především pro začátečníky, je za použití kostky pouze se dvěmi čísly ( 1 a 2).  

II.           Věda bahna

Bahenní záznam je založen na stejném principu jako vrhání kamínků. Dotazující „píchá“ klackem do písku nebo do bahna.

III.        Medži (také černošský způsob)

Způsob, který se ještě dnes v nezměněné podobě používá v jihozápadní Africe. Drobné nuance bychom zaznamenali pouze u jednotlivých kmenů, které používají stejné pravidlo a liší se pouze počtem korálků v sáčku.

Postup: Ze sáčků se vytahují korálky, které jsou světlé a tmavé. V pořadí, ve kterém byly vytaženy se navlékají na ohnutý pruh a rozlišuje se jejich barevnost, tedy v jakém   (různém) počtu se barvy střídají.

IV.        Věda písku                                        

V orientálních zemích je vžitý název Věda písku, protože základní obrazce se kreslí do písku. Jedná se téměř o identický postup, který doporučuje G.Agrippa z Nettesheimu, jen s tím rozdílem, že se použije pouze klacku, kterým se provede záznam přímo do písku. Aktivitou jedince dochází k uvolnění magického JÁ, které je hluboko v osobnosti každého. Magické já, je naším druhým zrakem. 

V.           Prostý způsob I.

Jednodušším způsobem je vrh kostkou. Hází se 16 x a čísla zaznamenáváme podle toho, jaká jsou (lichá nebo sudá). Z šestnácti vrhů vytvoříme čtyři základní obrazce a dále pokračujeme podle G.Agrippa z Nettesheimu.

VI.        Prostý způsob II.

A poslední možnost je pravděpodobně nejjednodušším základním zápisem, kdy použijeme házecí kostku (vyrobíme si ji ), která pouze dvě čísla, tedy jedničku a dvojku. Jde o prosté označení lichá . a sudá .., čímž zajistíme minimální možnost záznamové chyby do základního grafu (geomantické mapy).

Příklad  platný pro všechny varianty:

 

....... ------ . --- ….. --- .. --------- ….. - ….

7   6 1 3 5 3 2 9 5 1 4

 

Dále rozlišujeme   pouze počty na sudý a lichý, stejně jako u všech ostatních způsobů. Základem je, že musíme získat šestnáct základních hodnot (sudá a /či lichá), ze kterých vytvoříme základní čtyři matky. Použijeme simulaci navlečených korálků, ale chybí nám pět hodnot, těch dosáhneme tak, je doplníme prvními pěti hodnotami tak, jak jdou za sebou. Vznikla nám tato řada čísel, které si rozdělíme do polí po čtyřech  -  7 6 1 3 / 5 3 2 9 / 5 1 4 7 / 6 1 3 5 a zápis matek bude následující:

I.               Matka: * , **, * , * odpovídá znaku Puella (dívka)

II.              Matka: *, *, **, * odpovídá znaku Puer (chlapec)

III.         Matka: *, *, **, * odpovídá znaku Puer (chlapec)

IV.             Matka **, *, *, *  odpovídá znaku Caput draconis (hlava draka)

 

Z Matek vzejdou Dcery, z Matek a Dcer vzejdou Neteře, z Neteří vzejdou Svědci a ze svědků vzejde  jediný Soudce, který je nejvyššíma nejdůležitějším znakem. A o geomantii více zase někdy příště.

–lz-


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!