Magazín Elita

Býk

Mužský sexuální znak. Běží-li proti nám či nás ohrožuje, je vyjádřením vážného nebezpečí – neštěstí. Klidně se pasoucí či plemeník vyjadřuje přísun peněz. Neklidný, avšak za hrazením, které nás chrání, vyjadřuje, že nás někdo sleduje či na nás někdo donáší – žaluje.

Vánoční Holešovická tržnice