Magazín Elita

Bůh

Požehná-li nám, vyjdeme i z největších  problémů světa, avšak nikoli bez ztrát. Jsme-li bohem ve snu, chybí nám pokora.