Magazín Elita

Bohoslužba

často upozorňuje na to, že trácíme pokoru, jsme si sebou příliš jistí. Všechny dobré vlastnosti zakrývá naše pýcha. Je-li spojena i s cestou do vyzdobeného kostela a méme jen ty dobré pocity, naše postavení posílí.