Magazín Elita

Barometr

Střídání životních cyklů hojnosti a nedostatku či opačně.