Magazín Elita

Bandita

Často mívá tento symbol sexuální podtext. Bojujeme-li proti němu, jsou před námi určité pracovní možnosti, kterých bychom měli bez odkladu využít. Jsme-li my sami bandity, je nutné se zamyslet nad svým chováním vůči svému okolí či se zamyslet nad vlastní poživačností, která nás ničí.