Magazín Elita

Šrapnel, střepina

Padne-li vedle nás a nevybuchne, jsme děti štěstěny, vybuchne-li, dojdeme ke škodě i poškození zdraví.