Magazín Elita

Škola

Plná dětí vyjadřuje spoustu starostí, je-li prázdná, nevyužijeme dobrých časů. Hoří-li, budeme svědky nějakého neštěstí.  

Procházíme-li se v ní, máme respekt před skutečnými vzdělanci pro jejich moudrost, ale také rádi vzpomínáme na své dětství. Velice často ukazuje na změny, které jsou závislé jen na našem rozhodnutí obzvláště, když se obraz školy váže k začátkům ve škole, dá se říci k prvnímu stupni. Skutečně nové začátky, zajímavá výzva či vlastní nutkání ke změně signalizuje především evokace/obraz spojený s 1. a 2. třídou.