Magazín Elita

Štědrý večer

Je-li příjemný a v klidu, čeká nás pohoda a štěstí, ale je-li plný zmatků, máme v úředních  věcech a dokladech nepořádek a doplatíme na to.