Magazín Elita

Švábi

Chytáme-li  je, máme z něčeho  strach, ale také můžeme být zapleteni do nemilých  záležitostí.