Magazín Elita

Dub

Symbol přírody a zdraví. Uschlý dub varuje před nemocí, často také upozorňuje na rozchod s příbuznými v důsledku něčí smrti. Sedíme-li v horku pod košatým dubem, máme nad sebou skutečnou ochranu. Jsme-li pod dubem za bouře je to jeden z nejvíce varovných symbolů, předzvěst nebezpečí.