Magazín Elita

Šálek

Někdo nás navštíví. S kávou je spíše sporové jednání, které je vedeno v náš  neprospěch, avšak vlastní chybou (žehlíme si problém). S čajem nese nové nápady a prosperitu upadajícímu podnikání. Je-li prázdný a my máme žízeň, značí to, že zbytečně utrácíme. Rozbije-li se, někdo nás křivě obviní či nám bude způsobená jiná křivda. Darujeme-li jej, budeme v příjemné  společnosti. Je-li z cenného  materiálu, budeme uznáváni, rozbije-li s e tento cenný, o to větší zneuznání můžeme čekat.