Magazín Elita

Boky

Velké a silné často oznamují brzkou svatbu, či přírůstek do rodiny. Vlastní zraněný bok vyjadřuje zármutek nemoc či ztrátu dítěte.