Magazín Elita

Břitva

Patří mezi symboly řazené do kastračních snů, ale především jde o znak varovný a nabádá k vyššímu  stupni opatrnosti ve firemních jednáních.