Magazín Elita

Žně

Toužím e po úspěchu, ale dosáhneme ho pouze díky své píli.

Mezinárodní kongres MYSL TĚLA