Magazín Elita

Dobytek

Symbol vyjadřující pudy, čím  divočejší dobytek, tím vyšší je pudovost.