Magazín Elita

Zvěř

Svobodně běhající upozorňují, že můžeme být bohatí, pokud budeme přičinliví. Jsme-li krotitelé, někdo si bude chtít přisvojit naše myšlenky a zásluhy. Mluvící  lidé jsou alegorií - vysmívají se nám.