Magazín Elita

Dítě

Hledáme nová východiska, ale i nové přístupy. Je-li dítě zdravé a čisté, nemusíme se bát nečekaných ran a špatných změn. Porodit dítě vyjadřuje nové existenční možnosti. Pokud se muž dívá na porod, velice často  je to předzvěst rozchodu s partnerkou, ale cestovatele upozorňuje na návrat do vlasti. Pro chudé tj. vždy dobré znamení, ale pro obchodníky a majetné to upozorňuje na zlé časy. Kojenec je pro matku štěstím, spící značí dobré časy, hrající si je znakem radosti. Dítě u křtu ukazuje na křesťanské zásady - křesťanský život. Plačící nebo nemocné dítě, také vztekající se signalizuje  pokles  obchodu. Hubené dítě jsou hubené časy, tlusté dítě je nepohoda. Umírající dítě je překvapení a nenadálý úspěch. Vražda dítěte často upozorňuje na sebepoškozování, či zaviněnou velkou škodu. Hrát  si s kupou dětí znamená lásku a úspěch v podnikání. Pokud nám děti ve snu nadávají, tak se o nás mluví v dobrém.