Magazín Elita

Zpívat, zpívání

Vybavují senám vzpomínky to, nač jsme  chtěli zapomenout - v závislosti  na náladě. Zpíváme-li mocně a jasně, zažijeme radost a zábavu. Chraplavý hlas (ochraptět), máme mezi s sebou  zrádce. Radostný  zpěv jsou dobré zprávy a žalmy zase smutné. Zpíváme-li ve sboru, budeme mít dobré přátele či společníky v obchodu. Slyšíme-li krásný zpěv v divadle  či na koncertu, je to znak toho, že nás někdo ohromí či omámí.