Magazín Elita

Zneuctění

Jsme-li ve snu zneuctěni, musíme pečovat   i nejlepší vztahy, abychom o ně nepřišli či jsme si z přátel  nevypěstovali závistivé nepřátele, pokud nejsou ryzí.