Magazín Elita

Na bolestivé popáleniny lze vyzrát kombinací selského rozumu a moderních ochranných pomůcek

Na bolestivé popáleniny lze vyzrát kombinací selského rozumu a moderních ochranných pomůcek

Statistiky Státního zdravotního ústavu hovoří neúprosně – s popáleninami se ročně potýká na 100 tisíc Čechů, téměř polovina musí kvůli závažnosti poranění vyhledat lékařskou pomoc, ze 40 % jde o ty nejmenší. Momentálně se blíží období, kdy se obecně nabádá ke zvýšené opatrnosti. Letní prázdniny znamenají více volného času pro děti, zmnožení potenciálně rizikových situací s tím jde ruku v ruce. Třeba máte doma malou aspirující kuchařku nebo kuchaře, kteří si nikdy neodpustí příležitost asistovat vám nebo prarodičům u plotny. A právě teď je na čase zbystřit! Naštěstí vám s tím mohou pomoci speciální ochranné pomůcky, které jsou na tuzemském trhu k dostání.

Domácnosti plné nástrah

Popáleniny jsou všeobecně považovány za typ úrazů s jedněmi z nejzávažnějších následků vůbec, v extrémních případech je léčba doživotní. Lékaři v tuzemsku za rok ambulantně vyšetří zhruba 9 tisíc dětí s různě těžkými popáleninami, jednu třetinu z toho tvoří opařená batolata. Z těchto dětských pacientů jich skončí hospitalizovaných cca 1,2 tisíce, což odpovídá přibližně 2,5 % všech zaznamenaných dětských úrazů. Zejména v jejich případě platí, že nejvíce nástrah číhá ve zdánlivém bezpečí domovů.

Menší děti do jednoho roku si nejčastěji popálí ruce nebo dlaně z důvodu kontaktu se žhnoucím předmětem, např. kuchyňskou plotýnkou, žehličkou nebo rozžhaveným krbem. U starších dětí, cca do tří let věku, bývá problematická vroucí voda – politím mohou vznikat život ohrožující popáleniny obličeje, hrudníku nebo opět rukou. S rostoucím věkem pak přibývá úrazů způsobených hořícím oděvem. Pochmurné statistiky udávají, že popálení je ve světě celkově třetím nejčastějším důvodem dětských úmrtí a na vině většinou bývá zanedbaná prevence.

„Až v 90 % případů se popáleninám dá předejít účinnou prevencí. Vzhledem k tomu, že se drtivá většina úrazů odehrává v kuchyni nebo koupelně, tak i malá změna může vaši domácnost udělat bezpečnější,“ varuje Robert Zajíček, přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze (FNKV), v níž zároveň působí 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. „Je dobré si uvědomit, že třeba čaj nebo káva má tři minuty po zalití cca 70 °C. Ke vzniku závažné popáleniny stačí dětské kůži jedna vteřina kontaktu. Z toho vyplývá, že k bolestivé tragédii může dojít velice náhle a rychle,“ dodává lékař, který stojí i za osvětovou kampaní 70°C, která má za cíl předcházet tomuto typu domácích úrazů.

Základní poučky pro předcházení popáleninám existují – z většiny jsme je s trochou zamyšlení schopni dovodit selským rozumem. Třeba že dětem je potřeba zabránit v kontaktu s horkými dvířky trouby nebo že máme primárně vařit na zadních plotýnkách a hrnce i pánve natáčet tak, aby malí kuchtíci nedosáhli na rukojeť. Velkou stopku má i vaření s dítětem v náruči nebo v nosítku a nechávání zápalek v místech, která jsou pro dítě snadno dosažitelná. To jsou jen některé ze základních zásad.

Kde selský rozum nestačí, tam musí technologie

Zejména v dnešní době je ale žádoucí podpořit bezpečnost ještě pomocí moderních technologií. Na trhu je k sehnání celá řada nejen kuchyňských pomůcek určených k ochraně před popálením. Jde například o různé hasicí přístroje (hlavně práškové) nebo protipožární deky. Od loňského roku je ale k dostání i speciální kuchyňská chňapka, kterou v rámci projektu Bezpečně v kuchyni představily firmy Aramark, největší poskytovatel stravovacích služeb v České republice, a prodejce prémiového kuchyňského vybavení Potten & Pannen – Staněk ve spolupráci s Klinikou popáleninové medicíny FNKV v Praze a jejím přednostou Robertem Zajíčkem.

V obchodech i na e-shopu tuto pomůcku poznáte podle loga dlaně ruky – ta se totiž rovná jednomu procentu lidského těla, což je zároveň rozměr, který se používá k prvotnímu odhadu rozsahu popálenin i plochy, kterou lze při úrazu aktivně u dětí chladit.

„Práce specialistů Kliniky popáleninové medicíny FNKV v Praze si velmi vážíme a jsme rádi, že ji tímto projektem můžeme aktivně podpořit. Naše firma má vzhledem k oboru, ve kterém podnikáme, také minulé zkušenosti s nepříjemnými úrazy popálením, a nová chňapka je tak cestou, jak posílit standardy bezpečnosti v našich provozech, ale i domácnostech po celé ČR,“ popisuje generální ředitel společnosti Aramark Vladimír Staněk záměr za vývojem výrobku, na kterém se podílela i chráněná dílna ERGO Zlín a zátěžové testy provedla Technická univerzita v Liberci (TUL). „Naším záměrem je rozšířit její používání mezi další restaurační subjekty nebo hotely v Česku a společně tak pomáhat jak osvětě, tak pravidelnými příspěvky klinice,“ doplnil Vladimír Staněk.

„Nejvíce popálenin vzniká v oblasti předloktí, které klasické kuchyňské rukavice nechrání. Naše chňapka má prodlouženou délku přibližně o čtyři centimetry, tvoří ji čtyři ochranné vrstvy a splňuje veškeré protipožární standardy. Bezpečné prostředí v kuchyni je základ – bohužel této problematice často nepřikládáme tolik pozornosti, kolik si zaslouží. Určitě se ale shodneme na tom, že nám všem jde především o ochranu našich nejbližších,“ navazuje se specifiky Miloš Staněk, CEO společnosti Potten & Pannen – Staněk, v jejíchž obchodech a na e-shopu pottenpannen.cz je unikátní pomůcka k zakoupení. Od uvedení chňapky Bezpečně v kuchyni na trh se jí prodalo 2 000 kusů.

Kampaň Bezpečně v kuchyni si dala za cíl upozornit na rizika spojená s popáleninami. Obě společnosti se zároveň rozhodly podpořit Kliniku popáleninové medicíny FNKV i finančně. Nyní jí předaly již druhý šek na 100 tisíc korun. Její lékaři tak získávají potřebné prostředky pro realizaci náročných medicínských postupů na jednotkách intenzivní péče, pro dlouhodobou péči o jizevnaté následky úrazů i rekonstrukční chirurgii či laserterapii. Vy navíc zakoupením chňapky a zvýšením domácí bezpečnosti můžete teď například oslavit i blížící se Mezinárodní den dětí!


Další články z rubriky

Optimalizujte svůj výkon: Rovnováha mezi tréninkem a odpočinkem

Optimalizujte svůj výkon: Rovnováha mezi tréninkem a odpočinkem

Umíte poskytnout první pomoc při uštknutí, tonutí nebo požití jedovatých bobulí?

Umíte poskytnout první pomoc při uštknutí, tonutí nebo požití jedovatých bobulí?

Menopauza a nitroděložní tělísko. Jak může antikoncepce pomoct při obtížích kolem 50?

Menopauza a nitroděložní tělísko. Jak může antikoncepce pomoct při obtížích kolem 50?

Schopnost zhubnout může souviset s genetikou i střevním mikrobiomem!

Schopnost zhubnout může souviset s genetikou i střevním mikrobiomem!

Prázdninová lékárnička: jak s lehkostí vyzrát na nástrahy léta

Prázdninová lékárnička: jak s lehkostí vyzrát na nástrahy léta