Magazín Elita

Víte, jak na bezpečné heslo? Máme pro vás tipy od české kyberbezpečnostní firmy

Víte, jak na bezpečné heslo? Máme pro vás  tipy od české kyberbezpečnostní firmy

V současném kyberprostoru, ve kterém jsou data vnímána jako novodobé zlato a téměř každá informace má svou cenu, je heslo pomyslnou branou do vašeho digitálního království. A jak víme z pohádek i historie, každý hrad potřebuje silné hradby. Pokud stále patříte k těm, kteří používají hesla typu „123456", „admin1" nebo „heslo123" jako klíč k vašemu datovému trezoru, je na čase tuto strategii zásadně přehodnotit. V dnešní digitální éře, kdy se stále více firemních i osobních informací nachází online, je bezpečnost hesla klíčová pro ochranu vašich soukromých i firemních dat.

Nejčastější chyby ve světě hesel

Všichni jsme lidé a pohodlnost je naše přirozenost. Při vytváření hesel to bohužel vede k základním chybám, jako je používání příliš jednoduchých variant, recyklace stejného hesla pro různé účty nebo papírky s hesly ležící pod klávesnicí – ano, i to se občas ještě v některých kancelářích děje. Několik praktických rad ohledně správného nastavení hesel přináší Vladimíra Tesková, spoluzakladatelka, spolumajitelka a COO české technologické a vývojářské společnosti TeskaLabs.

Proč je důležité mít správně nastavené heslo?

Heslo je první a někdy bohužel i jediná obrana proti neoprávněnému přístupu k vašim účtům a informacím. Slabá nebo snadno uhodnutelná hesla mohou útočníkům usnadnit a umožnit krádež citlivých dat, narušení firemních systémů a v konečném důsledku i finanční a reputační škody. Naopak silná a dobře spravovaná hesla výrazně zvyšují kybernetickou odolnost vaší organizace.

Co určitě nedělat při nastavování hesel?

I přes mohutnou osvětu dělá mnoho lidí při volbě a správě hesel stále základní chyby. K těm nejčastějším patří např.:

  • Používání snadno uhodnutelných hesel, jako jsou jména, data narození nebo příliš jednoduchá slova,
  • používání stejného hesla pro více účtů,
  • zapisování hesel na papír nebo do souboru na počítači,
  • ponechávání hesel v prohlížeči pro automatické vyplňování,
  • neměnění hesel po delší době.

Právě tyto chyby mohou útočníkům značně usnadnit prolomení vašich účtů a získání přístupu k citlivým informacím.

 

 

 

Jak by mělo vypadat ideální heslo?

Heslo musí být tajné, proto byste ho neměli zaznamenávat třeba na papírek a lepit si ho na monitor, ale ani ukládat do textového souboru v počítači. 

Pro každou aplikaci, web nebo např. e-shop byste měli používat unikátní heslo. Pokud totiž používáte stejné heslo na více místech, zvyšujete tím riziko úniku.

Heslo musí být obtížně zjistitelné, proto nesmí být založeno na snadno uhodnutelných informacích, jako jsou jména, data narození, názvy společností nebo přezdívky domácích mazlíčků v jakékoliv podobě. Rozhodně se vyhněte běžným slovům nebo frázím. „MilujiTěMami2024“ může být sice roztomilé, ale zároveň se dá relativně snadno uhodnout.

Útočníci by také neměli mít možnost odvodit heslo z veřejně dostupných informací, a tak si dávejte dobrý pozor, jaké informace o sobě sdílíte třeba na sociálních sítích.

Heslo musí být dostatečně dlouhé, doporučujeme alespoň 12, spíše ale 16 znaků, které musí být různého typu. Každý znak uvedený v heslu totiž exponenciálně zvyšuje čas, který by hacker potřeboval na jeho prolomení.

Optimální je kombinace malých a velkých písmen, číslic a speciálních znaků (např. ?!*-+.,#$@%&), což zvyšuje počet možných kombinací a tím i bezpečnost hesla.

Od věci není ani dvoufaktorová autentizace. Je to jako mít dvoje dveře. Může se sice zdát otravné každé ráno otevírat oboje, ale pokud někdo projde prvními, druhé ho ještě mohou zastavit.

Některé nástroje, jako je např. správce hesel, umožní uchovávat hesla v šifrované podobě a generovat jejich silné náhodné varianty, pokud je třeba.

I když se to může zdát nepohodlné, důležitá je i pravidelná změna hesla, v ideálním případě jednou za 3–6 měsíců. A ne, změna „HesloJaro2024" na „HesloLeto2024" opravdu není tím pravým ořechovým.

Jako příklady vzorových hesel můžeme uvést Xt8#Qp2Lm9Ky4Nw, K0mpl3xP@ssw0rd!, @4m!n3$tr@t0r?20X4! nebo !S3cur!tyR0ck$2024. Protože splňují všechna výše uvedená kritéria, což zvyšuje počet možných kombinací a tím i bezpečnost hesel, bude pro útočníky velmi obtížné je uhodnout.

Firemní politika hesel jako součást komplexní strategie kybernetické bezpečnosti

Firemní politika hesel je klíčovou součástí celkové strategie kybernetické bezpečnosti každé organizace. Jejím cílem je zajistit, že všechny účty a data jsou chráněny silnými hesly, která jsou pravidelně aktualizována a dobře spravována.

Strategie by měla obsahovat také reakční postupy v případě zjištění slabých nebo kompromitovaných hesel, pravidelné kontroly dodržování politiky hesel, monitoring přístupů k systémům pro detekci podezřelých aktivit nebo sankce za opakované porušování politiky. Velkou roli hraje také pravidelné školení zaměstnanců o důležitosti silných hesel a postupech pro jejich vytváření a správu. V dnešní době je třeba brát v potaz i zabezpečení proti nejrůznějším formám sociálního inženýrství a informovat zaměstnance o rizicích a metodách, které útočníci používají k získání přístupových údajů.

Pro účinnou implementaci politiky hesel je důležité získat podporu na všech úrovních organizace, od vedení po jednotlivé zaměstnance. Je také klíčové zajistit, že jsou všechny aspekty politiky jasně komunikovány a že zaměstnanci mají přístup k nástrojům a zdrojům potřebným k dodržování těchto pravidel. S dobře definovanou a konzistentně uplatňovanou politikou hesel může firma výrazně snížit riziko kybernetických útoků a zvýšit ochranu svých dat a systémů.

Správné nastavení a správa hesel je zásadní pro ochranu firemních i osobních dat. Vyhněte se běžným chybám, jako jsou slabá nebo opakovaná hesla, a místo toho si vytvořte silná a unikátní hesla. Pravidelně je aktualizujte a nikdy je s nikým nesdílejte. Investice do bezpečnosti hesel se vám mnohonásobně vrátí v podobě ochrany vašich klíčových informací. A nezapomeňte, heslo je jako zubní kartáček – nepůjčujte ho nikomu a pravidelně ho měňte! Přejeme vám, ať vaše digitální hradby odolají veškerým ztečím a vy si můžete v klidu vychutnat digitální éru bez obav o vaše osobní i firemní data.

Více na www.teskalabs.com, logman.io a na sociálních sítích LinkedIn, FCB nebo X.


Další články z rubriky

ANIMAL PARK RABINA pořádá v sobotu 15. června den pro děti

ANIMAL PARK RABINA pořádá v sobotu 15. června den pro děti

PENNY je novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace

PENNY je novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace

Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party

Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party

Zájem o podnikání mezi mladými roste, v začátcích jim pomáhají dostupné nástroje

Zájem o podnikání mezi mladými roste, v začátcích jim pomáhají dostupné nástroje

Zelené střechy stejně jako památky nebo muzea mají svůj den otevřených dveří

Zelené střechy stejně jako památky nebo muzea mají svůj den otevřených dveří