Magazín Elita

Zlomenina (kosti)

Čeká nás úraz, nehoda či škoda, které se dá vyhnout, ale musíme být více  opatrní. Láme-li nám někdo úmyslně naše končetiny, ztráta, které  se nás bude týkat bude  vážná.