Magazín Elita

Lázně Luhačovice navrátily Slunečním lázním původní lesk

Lázně Luhačovice navrátily Slunečním lázním původní lesk

Obnovený areál Slunečních lázní v Luhačovicích vznikl rekonstrukcí nevyužívaných lázeňských objektů a nyní slouží jako unikátní doklad lázeňství a kulturní atmosféry počátku 20. století. Ve zrekonstruovaných Slunečních lázních se snoubí luhačovická lázeňská tradice a typická Jurkovičova architektura s moderním pojetím trávení volného času. V celém areálu se zachovala jedinečná nálada z doby největšího rozkvětu lázní.

„Jako akcionáři cítíme, že k vlastnictví významné místní infrastruktury a k podnikání v oboru lázeňství patří vysoká míra společenské odpovědnosti. Svou aktivitou chceme inspirovat ostatní a vážíme si všech, kteří pro Luhačovice něco dělají. Je úplně jedno, zda investují peníze nebo svůj čas a energii,“ říká Eduard Bláha, předseda představenstva Lázní Luhačovice,a.s.

„Hlavním cílem obnovy Vodoléčebného ústavu a Říčních a slunečních lázní byla záchrana výjimečného architektonického díla Dušana Jurkoviče. Již nyní mohou hosté navštívit muzeální expozici a brzy zpřístupníme celý areál. Poslední květnový víkend proběhne slavnostní zahájení Sluneční sezóny s programem pro veřejnost,“ sděluje Jiří Dědek, generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

Expozice

„Srdcem je restaurovaný objekt Vodoléčebného ústavu s expozicí věnovanou historii místa, dílu slovenského architekta Dušana Jurkoviče a také vztahu hudebního skladatele Leoše Janáčka k Luhačovicím,“ popisuje ředitelka Slunečních lázní Hana Felcmanová a dodává: „Dominantou hlavní prohlídkové trasy je hodnotně zrestaurovaná Jurkovičova Odpočívárna vybavená replikami původního mobiliáře z roku 1902. Nechybí artefakty z původního mlýna, na jehož místě byl Vodoléčebný ústav vystavěn, ani autentický model znázorňující podobu areálu z roku 1910. Druhé podlaží je věnováno Leoši Janáčkovi a jeho tvorbě s možností poslechu hudebních ukázek, včetně televizního záznamu Glagolské mše. Návštěvníci mohou památku volně procházet, zdržet se libovolně dlouho na kterémkoliv místě. V případě zájmu je možné objednání komentované prohlídky s průvodcem.“

Plovárna

Bývalá plovárna s bazénem a kabinkami v bezprostřední blízkosti Vodoléčebného ústavu byla funkční až do roku 1995, kdy přestala vyhovovat hygienickým předpisům. „Po rekonstrukci již bazén nebude sloužit ke koupání, ale vzniká zde okrasný biotop,“ dodává Hana Felcmanová.

Vodoléčebný ústav i Sluneční lázně jsou kulturní památkou. Budova bývalé Vodoléčby je zároveň zapsána na indikativním seznamu návrhů na národní kulturní památku. Celý areál má ambici stát se dalším turisticky atraktivním místem Luhačovic pro následující generace. „Kromě standardního návštěvnického využití by měl poskytovat ideální zázemí pro konání kulturních akcí pro dospělé i děti, tematické dny a výstavy. Na těch mimo jiné spolupracujeme i s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně,“ doplňuje Hana Felcmanová.

Rekonstrukce

Rekonstrukce probíhala v letech 2021 – 2024. Během ní byl obnoven Vodoléčebný ústav, Říční a sluneční lázně, Sirné a slatinné lázně a další technické objekty. Investice do obnovy areálu Slunečních lázní se skládala z dotační a nedotační části. Práce, které podléhaly dotačnímu projektu, byly dokončeny v závěru roku 2023. V současnosti probíhají další činnosti a úpravy, které se týkají především bývalých Říčních a slunečních lázní nebo nově vytvořených prostorů pro komerční prodej. Dokončeny budou v květnu 2024.

Projekt obnovy jednotlivých objektů i okolního exteriéru zpracoval architekt Petr Všetečka a proběhl pod dohledem památkové péče Národního památkového ústavu ÚOP Kroměříž a Odboru životního prostředí – památkové péče MěÚ Luhačovice.

Investice

Celková investice přesáhla 150 mil. Kč, z toho cca 70 mil. tvoří dotace IROP. Zbývají část financovala akciová společnost Lázně Luhačovice, která poskytla projektu vedle vlastních zdrojů financování také personální a organizační podporu a nad rámec projektu investovala do úprav nepodléhající dotaci.   

www.LazneLuhacovice.cz


Další články z rubriky

Dostupnost nových léků se zlepšuje. Mnozí pacienti se k nim ale nedostanou

Dostupnost nových léků se zlepšuje. Mnozí pacienti se k nim ale nedostanou

Human Regenerator Jet: Revoluční regenerativní péče o tělo a mysl již není hudbou budoucnosti

Human Regenerator Jet: Revoluční regenerativní péče o tělo a mysl již není hudbou budoucnosti

11 minut rychlé chůze může zlepšit vaše zdraví

11 minut rychlé chůze může zlepšit vaše zdraví

Na bolestivé popáleniny lze vyzrát kombinací selského rozumu a moderních ochranných pomůcek

Na bolestivé popáleniny lze vyzrát kombinací selského rozumu a moderních ochranných pomůcek

Laserové operace otevírají nové obzory, doslova mění životy

Laserové operace otevírají nové obzory, doslova mění životy